Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 20.
Praha Argo 1999
Signatura: N
Klíčová slova: sociologie, dějiny, myslitelé, kultura, společnost, jedinci, lidé, člověk, kultury, etnocentrismus, socializace, děti, vývoj, smrt, životní, cyklus, cykly, resocializace, svoboda, společnosti, lovci, sběrači, pastevci, zemědělci, civilizace, průmyslové, globalizace, změny, sociální, interakce, komunikace, neverbální, nonverbální, pravidla, společenská, mikrosociologie, makrosociologie, pohlaví, sexualita, biologie, tělo, lidské, lidské tělo, potrava, příjem, nemoci, stárnutí, reprodukce, rozmnožování, zdraví, systémy, zdravotnické, zdravotnictví, životní prostředí, rodiny, manželství, rozvody, rodiče, nevlastní, konformita, deviace, chování, deviantní, činy, trestné, trestné činy, statistiky, vězení, tresty, ženy, muži, zločiny, organizované, choroby, duševní, etnicita, rasy, diskriminace, předsudky, etnika, Velká Británie, Evropa, stratifikace, třídy, struktura, třídní, mobilita, chudoba, nerovnost, organizace, moderní, Japonsko, restrukturalizace, práce, dělba práce, ekonomika, zaměstnanost, odbory, konflikty, nezaměstnanost, vlády, moc, politická, války, autorita, státy, práva, občané, demokracie, politické strany, preference, volební, participace, síly, globální, armády, média, masová, masmédia, populární, noviny, televize, vlivy, Internet, multimédia, vzdělání, gramotnost, vzdělávání, školní, Willisova analýza, inteligence, náboženství, monoteistická, Indie, Dálný východ, hnutí, chiliastická, milenaristická, islám, sekularizace, města, urbanismus, urbanizace, revoluce, Velká říjnová social. revoluce, VŘSR, Ruská revoluce, davy, nepokoje, krize, ekologická, ekologické, sociologický, výzkum, sociologické, výzkumy, teorie
[Loading...]
Dostupné
Dostupné

Řezy

[Loading...]